Kdo smo in kako je nastala šola prve pomoči

Ideja o šoli prve pomoči se je rodila med sodelavcema v reševalni službi Urbanom in Nejcem leta 2018. Povod za to je bilo opažanje v službi, da imajo ljudje nezadostno znanje iz različnih tem prve pomoči. Pogosto se pojavljajo vprašanja kot so, kaj z otrokom, ko ima povišano telesno temperaturo, kdaj naj pridejo k zdravniku, katere rane lahko sami oskrbijo s prevezo, katere pa potrebujejo zdravniško oskrbo in podobno. Organizirala sta učno delavnico (Temeljni postopki oživljanja in prva pomoč pri otrocih in dojenčkih). Že prva učna delavnica, katera je zajela pester nabor tem, katere ljudem pomagajo pri lažjem odločanju in ukrepanju, je dokazala, da je takšna dejavnost potrebna in zaželena. Dejstvo je, da lahko veliko naredimo sami, saj zdravnik žal nima čarobne paličice. Prav tako prezgodnji prihod k zdravniku ob prvih znakih bolezni pogosto ne prinese veliko ugotovitev.

Učna delavnica je hitro postala zaželena med novopečenimi starši, starimi starši vzgojitelji in učitelji. Vsebinsko enako delavnico izvajamo še danes.

Kmalu so nastale tudi učne delavnice za širšo publiko, kjer se ne osredotočamo le na dojenčke in otroke, temveč več poudarka namenjamo zastoju srca in ukrepanju ob življenjsko ogrožajočih stanjih. Ponudbo smo razširili še na izobraževanje delovnih organizacij, vzgojno-varstvenih delavcev in organiziranih skupin kot so gasilci, športna društva, vodniki reševalnih psov…

Nosilec dejavnosti: Nejc Petrinčič

Sedanji nosilec dejavnosti šole prve pomoči – ukrepam prvi je Nejc Petrinčič (slika levo). Nejc je zdravstveni reševalec z opravljenimi mednarodnimi licencami oskrbe otrok, poškodovancev in težko obolelih oseb (ITLS, ALS, EPALS). V nujni medicinski pomoči dela od leta 2009. V tem času se je občasno kalil kot predavatelj na strokovnih srečanjih in simpozijih zaposlenih v zdravstveni negi in nujni medicinski pomoči. Želja po predajanju znanja in predavateljska žilica sta poskrbeli, da sedaj znanje širi med ljudi željne znanja – znanja, ki rešuje življenja! Nejc je tudi mož in ljubeč oče.

Ker pa vsega nihče ne zmore sam, tudi s šolo prve pomoči pogosto sodeluje kar nekaj zdravstveno izobraženih sodelavcev in asistentov. Pod vodstvom nosilca dejavnosti se udeležujemo različnih izobraževanj in dogodkov. Ekipa

motiviranih ljudi skupaj ustvarja vsebine in predaja znanje. Prav vsak posameznik ekipe je zaslužen, da dejavnost uspešno deluje in kljubuje takšnim in drugačnim izzivom. Skupaj se trudimo za vsakega udeleženca posebej.

Naša motivacija za delo je želja po dvigu znanja v populaciji. Opažamo dvig povpraševanja, kar je posledica zavedanja, da je naše življenje pogosto odvisno od ukrepanja oseb, ki so v času nezgode neposredno ob nas. V Sloveniji bi letno lahko rešili več sto življenj, v kolikor bi vsi znali in bili pripravljeni pričeti s temeljnimi postopki oživljanja ob nenadnem srčnem zastoju.

Opažamo tudi, da se dviguje zanimanje za tovrstne učne delavnice v podjetjih. Vodstva se vedno bolj zavedajo, da je znanje prve pomoči med zaposlenimi izredno pomembno, saj se s hitrim ukrepanjem dvigne možnost preživetja, skrajša čas okrevanja in omili dolgoročne posledice, ter s tem hitro vrnitev v delovni proces.

Znanje rešuje življenja! Lep pozdrav.